Het best bewaarde groene geheim van Utrecht..

De tuin van Nieuw Bleyenburg:

Omsloten door de twee vleugels van Nieuw Bleyenburg en het Breede Water ligt een grote tuin, die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van Utrecht. Ook rondom het gebouw zijn groenstroken (deels eigendom van de gemeente).

De binnentuin heeft een parkachtig karakter: een aantal van de oorspronkelijke bomen is in het ontwerp geïntegreerd. De tuin heeft een padenstructuur met twee pleintjes en zitbanken op verschillende plaatsen, een bosgebied aan de westzijde, een vaste plantentuin (de vlindertuin) en een rozenperk. Langs het Breede Water is een vlonder, tegenover het Therapeuticum (een monumentaal Amsterdamse School-gebouw op het voormalige Veeartsenijterrein). De serre van het restaurant heeft een sedumdak. In de hoek van het gebouw, bij de serre, is een royaal terras.

De tuincommissie

Het onderhoud van de tuin en het groen rondom Nieuw Bleyenburg werd bij de start van het wooncomplex opgedragen aan een hoveniersbedrijf. In 2005 werd een tuincommissie van bewoners opgericht waaraan de verantwoordelijkheid voor de tuin werd gedelegeerd door de ‘Vereniging van Eigenaars Gebouw’.

De uitgangspunten van de tuincommisie

De tuincommissie hanteert de volgende uitgangspunten:

 • respecteren van het oorspronkelijke tuinontwerp
 • het toevoegen van elementen die de tuin voor bewoners en bezoekers aantrekkelijker en interessanter maken
 • het versterken van de functie van de tuin binnen de ecologische hoofdstructuur
 • het zoveel mogelijk betrekken van bewoners en bezoekers bij de tuin
 • het verder ontwikkelen van de buurtfunctie van de tuin

De financiën

Voor haar eigen activiteiten kent de tuincommissie in hoofdzaak drie inkomstenstromen:

 • het door zelfbeheer op het oorspronkelijke budget van de hovenier bespaarde bedrag
 • giften van bewoners en andere betrokkenen
 • incidentele subsidies en bijdragen op projectbasis

Daarnaast zoeken we naar andere inkomstenbronnen, zoals verschillende vormen van sponsoring. Giften blijven welkom op bankrekening van Nieuw Bleyenburg Tuin. Het IBAN van deze rekening is: NL84 ABNA 0537 2879 65.

De werkwijze

Voor een aantal onderhoudstaken wordt gebruik gemaakt van de diensten van een hovenier. Het grootste deel van het werk in de tuin wordt echter gedaan door leden van de tuincommissie samen met een aantal vrijwilligers. Van maart tot oktober zijn er elke twee weken werkmiddagen voor vrijwilligers: bewoners, omwonenden en andere belangstellenden. Onze hovenier treedt daarbij op als coach. Ook tussen de geplande werkmiddagen door wordt er regelmatig door vrijwilligers in de tuin gewerkt.

Om zoveel mogelijk mensen bij de tuin te betrekken geeft de tuincommissie een nieuwsbrief uit, die in het tuinseizoen onregelmatig verschijnt (gemiddeld vier keer per jaar). De nieuwsbrief wordt verspreid bij bewoners en bezoekers van Nieuw Bleyenburg en gaat ook naar omwonenden, andere groengroepen in de buurt, relevante personen en instanties, wijkkranten en dergelijke. De nieuwbrieven zijn ook hier te downloaden.

Projecten

Sinds de start van de tuincommissie zijn, mede dankzij de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen van bewoners, talloze projecten gerealiseerd.

 • Bijvoorbeeld toevoeging van nieuwe groene elementen: de aanleg van een rotstuin naast de vlonder, een kruidentuin bij het terras, een vogelbosje met besdragende heesters en een prairietuin van 200 m2 met meer dan 1.400 siergrassen en vaste planten.
 • Andere nieuwe elementen: aanleg van een jeu-deboulesbaan, plaatsing van een blokhut (voor de opslag van gereedschap en materialen), versiering voor de kerstperiode en de aankoop van meubilair voor een zitje (de ‘hangplek’) dat ’s zomers onder de bomen staat.
 • Aanleg van voorzieningen ter bevordering van dierenleven in de tuin, zoals nestkasten en voederplaatsen voor vogels, slaaphuizen en voederhuizen voor egels en dergelijke. Hierdoor is bijvoorbeeld het aantal vogelsoorten (van de kleine bonte specht tot ijsvogels), dieren (egels, eekhoorns) en insecten (zoals libellen) zichtbaar toegenomen.