Woongroep Tuinwijk:
zelfstandig en toch gezamenlijk wonen voor 55+

Sinds meer dan tien jaar heeft de Woongroep Tuinwijk in het wooncomplex Nieuw Bleyenburg haar ‘plek’ gevonden. We bewonen met elkaar 25 driekamerappartementen op de onderste drie etages en we beschikken over een gezellige gemeenschappelijke ruimte.

Doelstelling

Groepswonen is een vorm van zelfstandig wonen. De bewoners in een woongroep kiezen weloverwogen voor elkaar en voor de doelstelling van het groepswonen. Deze doelstelling is: 55-plussers de kans geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Op jezelf en toch samen; dat wil zeggen dat je privacy blijft gewaarborgd, maar dat je een aantal dingen samen kunt doen. Er worden veel activiteiten georganiseerd, maar er is ook ruimte voor eigen initiatief. Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend.

Saamhorigheid

Daarnaast is er het ‘omzien-naar-elkaar’: een zekere saamhorigheid die zich uit in het verrichten van hand- en spandiensten in voorkomende gevallen. Een boodschap doen, plantjes verzorgen (in de vakantie), een kopje soep brengen bij ziekte, iemand vergezellen naar een arts of ziekenhuis.

Contact: Van Esveldstraat35, 3572 KK Utrecht

Telefoon: 06 12606634